Giảm giá 3 %

Gói khám sức khỏe xin việc

165,000.00  160,000.00 

GÓI KHÁM SỨC KHỎE XIN VIỆC

Dịch vụ được cung cấp bởi: BỆNH VIỆN 199 – BỘ CÔNG AN

Mục đích: Khám sức khỏe để xin việc làm. 

Chi tiết gói khám: 

  • Khám nội tổng quát 
  • Khám ngoại tổng quát 
  • Khám Tai mũi họng 
  • Khám răng hàm mặt 
  • Kiểm tra thị lực

Mô tả

GÓI KHÁM SỨC KHỎE XIN VIỆC

Dịch vụ được cung cấp bởi: BỆNH VIỆN 199 – BỘ CÔNG AN

Mục đích: Khám sức khỏe để xin việc làm. 

Chi tiết gói khám: 

  • Khám nội tổng quát 
  • Khám ngoại tổng quát 
  • Khám Tai mũi họng 
  • Khám răng hàm mặt 
  • Kiểm tra thị lực