Giảm giá 14 %

Gói khám sổ hồng

900,000.00  775,000.00 

GÓI KHÁM SỔ HỒNG

KHÁM SỨC KHỎE DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI

LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG DỂ BỊ LẠM DỤNG MẠI DÂM

Theo thông tư  11/2006/TTLT-BYT-BTC ngày 30/11/2006:

Danh mục khám bắt buộc:

  1. Khám tổng quát
  2. Khám phụ khoa (đối với nữ)
  3. Soi tươi: Vi trùng, vi nấm gây bệnh (đối với nữ)
  4. X- quang phổi
  5. Xét nghiệm: HBsAg ; Anti – HVC ; VDRL (giang mai); Soi tươi ; Amphetamin (Nước tiểu); Heroin (Nước tiểu).

Mô tả

GÓI KHÁM SỔ HỒNG

Dịch vụ được cung cấp bởi: BỆNH VIỆN BÌNH DÂN ĐÀ NẴNG

KHÁM SỨC KHỎE DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI

LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG DỂ BỊ LẠM DỤNG MẠI DÂM

Theo thông tư  11/2006/TTLT-BYT-BTC ngày 30/11/2006:

Danh mục khám bắt buộc:

  1. Khám tổng quát
  2. Khám phụ khoa (đối với nữ)
  3. Soi tươi: Vi trùng, vi nấm gây bệnh (đối với nữ)
  4. X- quang phổi
  5. Xét nghiệm: HBsAg ; Anti – HVC ; VDRL (giang mai); Soi tươi ; Amphetamin (Nước tiểu); Heroin (Nước tiểu).